Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

bnbgct06bnbgct07 bnbgct05 bnbgct01 bnbgct02 bnbgct04 

bannertbk5809

icon show sticky งานสัปดาห์วิสาขบูชา ปี 2562 จังหวัดสกลนคร (18 พ.ค. 62) icon update

icon show sticky พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก icon new02

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาล 2562 icon update

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 2562 icon new

icon show sticky ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 (1 มี.ค. 62) icon new03

icon show sticky โครงการจัดทำแผนชุมชน 62 (17-31 ม.ค. 62)

icon show sticky กิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 

icon show sticky วันเด็กแห่งชาติ 62 (8 ม.ค. 62) 

icon show sticky ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2562 (1 ม.ค. 62)

icon show sticky กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (25 ธ.ค. 61) icon hot02

icon show sticky จังหวัดเคลื่อนที่ฯ (20 ธ.ค. 61) icon new

icon show sticky กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.9 (5 ธ.ค. 61) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ปี 2561 (22-24 พ.ย. 61)

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ 2561 (2 พ.ย. 61)

icon show sticky วันปิยมหาราช 2561 (23 ต.ค. 61) 

icon show sticky กิจกรรมจิตอาสาฯ ปลูกและบำรุงรักษาต้นยางนา (18 ต.ค. 61)

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2561

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2560

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2559

icon show sticky รวมภาพกิจกรรม ปี 2558

 

 

 

สำหรับสมาชิก

โครงการแบ่งปันความห่วงใย 2561

bphytbk6101

  > โครงการแบ่งปันความห่วงใย 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า  นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแบ่งปันความห่วงใย ประจำปี 2561 (26-27 เม.ย. 2561) จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร  และเทศบาลตำบลคำตากล้า โดยออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ.

bphytbk6102

bphytbk6103

bphytbk6104

bphytbk6105

bphytbk6106

bphytbk6107

bphytbk6108

bphytbk6109

bphytbk6110

bphytbk6111

bphytbk6112

backhome

 

 

 

ประชุมเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ฯ (21 พ.ค. 61)

sknknayu6101

   > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสกลนครน่่าอยู่ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เทศบาลตำบลคำตากล้าเป็นเจ้าภาพ.

sknknayu6102

sknknayu6103

sknknayu6104

sknknayu6105

sknknayu6106

sknknayu6107

sknknayu6108

sknknayu6109

sknknayu6110

sknknayu6111

sknknayu6112

sknknayu6113

sknknayu6114

sknknayu6115

sknknayu6116

sknknayu6117

sknknayu6119

sknknayu6118

backhome

 

โครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน 61

frsip6101

   > เทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร  จัดโครงการส่งเสริมอาชีพและฝึกทักษะประชาชน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลคำตากล้า กลุ่มเป้าหมาย 50 คน โดยมีกิจกรรมแปรรูปจากผ้าทอ , การทำอาหาร และการทำขนมไทย ทีมวิทยากรนำโดยอาจารย์แก้วตา วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มทักษะแก่ผู้สนใจและสามารถประกอบเป็นอาชีพได้. 

frsip6102

frsip6103

frsip6104

frsip6105

frsip6106

frsip6107

frsip6108

frsip6109

frsip6110

frsip6111

frsip6112

frsip6113

frsip6114

frsip6115

frsip6116

frsip6117

frsip6118

frsip6119

frsip6120

frsip6121

frsip6122

backhome

 

งานสัปดาห์วิสาขบูชา 2561

daywanwisa6101

    > เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร  เพื่อสืบสานจรรโลง ทำนุบำรุงพุทธศาสนา รำลึกถึงพระรัตนตรัย ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้นำค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มาเป็นภูมิคุ้มในการดำเนินชีวิต.

daywanwisa6102

daywanwisa6103

daywanwisa6104

daywanwisa6105

daywanwisa6106

daywanwisa6107

backhome

 

 

 

 

 


bannertbk5804

 

 icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 icon update

 

 icon pdf  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2562

 

 

 icon pdf  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2562

 

 

 icon pdf   ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2562

 

 

  icon pdf  กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 (เทศบาลตำบลคำตากล้า)

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 

 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ปี 2562 

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 2 อัตรา

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาฯ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 2 อัตรา 

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

  icon pdf  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2561 

 

  icon pdf  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 

 

  icon pdf  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 61-64 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

 

  icon pdf  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 60

 

  icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศใช้คู่มือประชาชนของ อปท. (เทศบาลตำบลคำตากล้า)  

 

 

bannertbk58066

 

   icon pdf  โครงการลงลูกรังปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ไหล่ทางถนน คสล. ในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า วงเงินงบประมาณ 200,000 บาท icon update

 

   icon pdf  โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำตากล้า วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท icon update

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแรงต่ำฯ 250,000 บาท 

 

   icon pdf  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลคำตากล้า (102,000 บาท) ปีงบประมาณ 2561 

 

   icon pdf  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561

 

   icon pdf  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

 

   icon pdf  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 

 

   icon pdf  ประกาศฯ เรื่องประกาศเผยแพร่ราคากลางฯ และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง BOQ จำนวน 2 โครงการ คือ 1.โครงการต่อเติมห้องเรียนระดับชั้น ป.1 และ 2.โครงการปรับปรุงสถานที่ทิ้งและกำจัดขยะมูลฝอยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 (แบบถุง)  

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ ราคากลาง 150,000 บาท 

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 งบประมาณ 163,842 บาท icon update

 

   icon pdf  ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง BOQ จำนวน 3 โครงการ icon update

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  

 

   icon pdf  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อต้นดอกดาวเรืองฯ จำนวน 20,000 ต้น 

 

   icon pdf  ประกาศฯ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 

 

   icon pdf  ประกาศฯ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสาย 30 หมู่ 2 ชุมชนโคกอุดม (ราคากลาง 580,000 บาท)

 

 

gifdayyasaptid6101

 

giffrsip6101

 

 

 

 

bannertbk5825

 

 

 

 

ข่าวเปิดสอบทั่วไทย

 

 

 

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

bannertbk5901

unnamed1 unnamed2

bannertbk5803

bannerweblink255801

gifbannerweblink255802

gifbannerweblink255803

gifbannerweblink255804

gifbannerweblink255805

gifbannerweblink255806

bannerprmoi6201

gifbannerweblink255903

banner 100-103

gifbannerweblink255904

gifnumfai6101

gifbannerita6101

 

May 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ผู้ชมออนไลน์ขณะนี้

มี 45 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

3050734
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1834
2311
9327
3008779
63807
71494
3050734
Your IP: 18.234.88.196
Server Time: 2019-05-21 16:52:10

คุณประทับใจงานประเพณีใดมากที่สุด

ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ - 50%
ประเพณีแห่ดาว - 0%
ประเพณีบุญเดือนสาม - 0%
ประเพณีสงกรานต์ - 50%
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 17 ธ.ค. 2015 - 00:00

เทศบาลตำบลคำตากล้า  262 หมู่ที่ 11 บ.บ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796-043 , 042-796-472 , 042-796-525  โทรสาร 042-796-576

อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.