เนื้อหา

ติดต่อเรา

ptessabanhd01

 

สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า  262 หมู่ที่ 11 บ.บ่อคำ  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร 47250

โทรศัพท์ 042-796-043 , 042-796-472 , 042-796-525  

โทรสาร 042-796-576

อีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

เฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/tessabankhamtakla

 

หมายเลขโทรศัพท์  เทศบาลตำบลคำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร
ส่วนราชการ โทรศัพท์ โทรสาร
 1. คณะผู้บริหาร 042 - 796472  
 2. ปลัดเทศบาลฯ - รองปลัดเทศบาลฯ 042 - 796472  
 3. สำนักปลัดเทศบาล 042 - 796043  
 4. กองคลัง 042 - 796043
042 - 796576
 5. กองสวัสดิการสังคม 042 - 796043  
 6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 042 - 796043  
 7. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 042 - 796472  
 8. กองการศึกษา 042 - 796472  
 9. กองช่าง 042 - 796472  
 10. โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 042 - 796467  042 - 796467
 11. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042 - 796525  
     

 

mapnewtbk5801