เนื้อหา

โครงการถวายอาลัยพระบรมศพฯ และอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน ปี 2560

duyantbkktk6001

   > เทศบาลตำบลคำตากล้า  จัดโครงการถวายอาลัยพระบรมศพฯ และอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 - 29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา.

duyantbkktk6002

duyantbkktk6003

duyantbkktk6004

duyantbkktk6005

duyantbkktk6006

duyantbkktk6007

duyantbkktk6008

duyantbkktk6009

duyantbkktk6010

duyantbkktk6011

duyantbkktk6012

duyantbkktk6013

duyantbkktk6014

duyantbkktk6015

duyantbkktk6016

duyantbkktk6017

duyantbkktk60171

duyantbkktk6018

duyantbkktk6019

duyantbkktk6020

duyantbkktk6021

duyantbkktk6022

duyantbkktk6023

duyantbkktk6024

duyantbkktk6025

duyantbkktk6026

duyantbkktk6027

duyantbkktk6028

backhome