เนื้อหา

รวมภาพกิจกรรม ปี 2558

 

icon show sticky โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า (17-22 ธ.ค. 58) 

icon show sticky นายกฯ ปริญญาร่วมพิธีเปิดป้ายที่ว่าการอำเภอคำตากล้า (22 ธ.ค. 58) 

icon show sticky พิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราชฯ (16 ธ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" (อำเภอคำตากล้า) 6 ธ.ค. 58 

icon show sticky นายกปริญญาร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (อำเภอคำตากล้า) 5 ธ.ค. 58 

icon show sticky นายกปริญญาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 58 (5 ธ.ค. 58) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า (25 พ.ย. 2558) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า (26 พ.ย. 2558) 

icon show sticky ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า (27 พ.ย. 2558) 

icon show sticky กฐินเทศบาลฯ 58 (6 พ.ย. 58) 

icon show sticky พิธีวางพวงมาลาฯ วันปิยมหาราช (23 ต.ค. 58) 

icon show sticky ประมวลภาพ... รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยฯ (11 ก.ย. - 1 ต.ค. 58) 

icon show sticky โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2558 ครั้งที่ 2 (14-25 ก.ย. 58) 

icon show sticky โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน (3 ก.ย. 58) 

icon show sticky ทำบุญ...ขึ้นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ หลังใหม่ (22 ส.ค. 58) 

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (21 ส.ค. 58) 

icon show sticky ท้องถิ่นจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลคำตากล้า (18 ส.ค. 58) 

icon show sticky ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 (14 ส.ค. 58) icon hot02

icon show sticky นายกปริญญาร่วมงานกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อแม่แลชมผาศักดิ์ (12 ส.ค. 58) 

icon show sticky นายกปริญญาร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 58 (อำเภอคำตากล้า)  

icon show sticky กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 58 (11 ส.ค. 58) 

icon show sticky ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาคำตากล้า ปี 2558 (29 ก.ค. 58) 

icon show sticky โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับลสครัวไทยสู่ครัวโลก (13-17 ก.ค. 58) 

icon show sticky ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 59 - 61 (30 มิ.ย. 58) 

icon show sticky ทต.คำตากล้าร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชา 58 (1 มิ.ย. 58)

icon show sticky ประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ปี 58 (5 มิ.ย. 58) 

icon show sticky ประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอฯ (29 พ.ค. 58) 

icon show sticky โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 58 icon hotfd

icon show sticky ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนฯ ปี 58 (15 พ.ค. 58) 

icon show sticky พิธีบวงสรวงปู่ตา (เลี้ยงลง) ปี 58 (12 พ.ค. 58) 

icon show sticky กิจกรรมวันเทศบาล 58 (24 เม.ย. 58) 

icon show sticky ประเพณีสงกรานต์คำตากล้า 58 (13 เมษายน 58) 

icon show sticky พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ 58 (13 เม.ย. 58) 

icon show stickyพิธีทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์คำตากล้า 58 (13 เม.ย. 58) 

icon show sticky พิธีมอบใบประกาศฯ อนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า (27 มี.ค. 58) 

icon show sticky โครงการสร้างฝายเพื่อพ่อก่อสุขสามัคคี อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร (25 มี.ค. 58) 

icon show sticky ประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (23 มี.ค. 58) 

icon show sticky ประชุมแผนชุมชนฯ ปี 2558 (20 มี.ค. 58)  

icon show sticky พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ตำบลคำตากล้า (16 มี.ค. 58)

 

backhome