เนื้อหา

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560

seddog6001

    > เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 โดยจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว แจกแผ่นพับให้ความรู้ ออกใบรับรองการฉีดวัคซีนฯ แล้วนำข้อมูลมาลงบันทึกฐานข้อมูลการเลี้ยงสุนัข ซึ่งจัดอบรมวันที่ 19 เม.ย. 60 และออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. - 4 พ.ค. 60 .

seddog6002

seddog6003

seddog6004

seddog6005

seddog6006

seddog6007

seddog6008

seddog6009

seddog6010

seddog6011

seddog6012

backhome