เนื้อหา

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 2560

daysung6010

   > เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า (ศาลาประชาคมบ้านหนองพอกน้อย-สร้างคำ).

daysung6001

daysung6002

daysung6003

daysung6004

daysung6005

daysung6006

daysung6007

daysung6008

daysung6009

daysung6010

daysung6011

daysung6012

daysung6013

daysung6014

daysung6015

daysung6016

daysung6017

daysung6018

daysung6019

daysung6020

daysung6021

daysung6022

daysung6023

daysung6024

daysung6025

daysung6026

daysung6027

daysung6028

daysung6029

daysung6030

daysung6031

daysung6032

daysung6033

daysung6034

daysung6035

daysung6036

daysung6037

daysung6038

daysung6039

daysung6040

daysung6041

daysung6042

daysung6043

daysung6044

daysung6045

daysung6046

daysung6047

daysung6048

daysung6049

บันทึกภาพ/อัพเดทโดย... คุณทรงศิลป์   อุ่นคำ (เว็บมาสเตอร์)

backhome