เนื้อหา

นายอำเภอคำตากล้าเยี่ยมโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (27 มิ.ย. 60)

napyrrpsay6001

   > นางสาวจิราภรณ์  เบิกบานดี  นายอำเภอคำตากล้า เยี่ยมชมการจัดการเรียนสอนและให้นโยบายการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า  เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560  โดยมีนายปริญญา  นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น.

napyrrpsay6002

napyrrpsay6003

napyrrpsay6004

napyrrpsay6005

napyrrpsay6006

napyrrpsay6007

napyrrpsay6008

napyrrpsay6009

napyrrpsay6010

napyrrpsay6011

napyrrpsay6012

napyrrpsay6013

napyrrpsay6014

napyrrpsay6015

napyrrpsay6016

napyrrpsay6017

backhome