เนื้อหา

โครงการร่วมใจปลูกต้นกล้ายางนาฯ (28 ก.ค. 60)

pyangna6001

    > เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกับมวลชนอำเภอคำตากล้า จัดโครงการร่วมใจปลูกต้นกล้ายางนาเพื่อเทิดพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคำตากล้า.

pyangna6002

pyangna6003

pyangna6004

pyangna6005

pyangna6006

pyangna6007

pyangna6008

backhome