เนื้อหา

รับประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมิน สปสช. (17 ส.ค. 60)

rpmspss6001

   > เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลคำตากล้ารับประเมินจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยนำเสนอ 2 โครงการคือ 1.โครงการธนาคารขยะ และ 2.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุฯ.

 

rpmspss6006

rpmspss6002

rpmspss6003

rpmspss6004

rpmspss6005

rpmspss6007

rpmspss6008

rpmspss6009

rpmspss6010

rpmspss6011

rpmspss6012

rpmspss6013

rpmspss6014

rpmspss6015

rpmspss6016

rpmspss6017

rpmspss6018

rpmspss6019

rpmspss6020

rpmspss6021

rpmspss6022

backhome