เนื้อหา

นายกปริญญาร่วมงานวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2560

daysatdaypoo6001

  > นายปริญญา  นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 (วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ) ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอคำตากล้า ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมใส่ปุ๋ยพรวนดินฯ ต้นยางนา และเปิดตลาดนัดประชารัฐอำเภอคำตากล้า.

daysatdaypoo6002

daysatdaypoo6003

daysatdaypoo6004

daysatdaypoo6005

daysatdaypoo6006

daysatdaypoo6007

daysatdaypoo6008

daysatdaypoo6009

daysatdaypoo6010

daysatdaypoo6011

daysatdaypoo6012

daysatdaypoo6013

backhome