เนื้อหา

กิจกรรมวันเด็ก 2561 (12 ม.ค. 61)

wandaxtbk6101

  > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 บริเวณอาคารโดม บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และความสุข.

wandaxtbk6102

wandaxtbk6103

wandaxtbk6104

wandaxtbk6105

wandaxtbk6106

wandaxtbk6107

wandaxtbk6108

wandaxtbk6109

wandaxtbk6110

wandaxtbk6111

wandaxtbk6112

wandaxtbk6113

wandaxtbk6114

wandaxtbk6115

backhome