เนื้อหา

กิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่โรงเรียนผู้สูงอายุฯ 26 ธ.ค. 60

kksaytbk6001

  > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า ร่วมกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม สนุกสาน และความสุข.

kksaytbk6002

kksaytbk6003

kksaytbk6004

kksaytbk6005

kksaytbk6006

kksaytbk6007

kksaytbk6008

kksaytbk6009

kksaytbk6010

kksaytbk6011

kksaytbk6012

kksaytbk6013

kksaytbk6014

kksaytbk6015

kksaytbk6016

kksaytbk6017

backhome