เนื้อหา

พิธีมอบประกาศนียบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุฯ 61 (23 ม.ค. 61)

rprypt6101

  > นางสาวจิราภรณ์   เบิกบานดี  นายอำเภอคำตากล้า  ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า  ประจำปี 2561 จำนวน 65 คน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวมีนายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า เป็นผู้อำนวยการฯ และในรุ่นต่อไปจะเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ราวเดือนพฤษภาคม 2561.

rprypt6102

rprypt6103

rprypt6104

rprypt6105

rprypt6106

rprypt6107

rprypt6108

rprypt6109

rprypt6110

rprypt6111

rprypt6112

rprypt6113

rprypt6114

rprypt6115

rprypt6116

rprypt6117

rprypt6118

rprypt6119

rprypt6120

rprypt6121

backhome