เนื้อหา

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 61

dayyasaptid6101

  > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมด้วยพนักงาน  เจ้าหน้าที่ และกลุ่มพลังมวลชนอำเภอคำตากล้า  ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา.

dayyasaptid6102

dayyasaptid6103

dayyasaptid6104

dayyasaptid6105

dayyasaptid6106

dayyasaptid6107

dayyasaptid6108

dayyasaptid6109

dayyasaptid6110

dayyasaptid6111

dayyasaptid6112

dayyasaptid6113

dayyasaptid6114

dayyasaptid6115

dayyasaptid6116

backhome