เนื้อหา

โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กฯ (24 ส.ค. 61)

kgsapadex6101

  > เทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกับ เทศบาลตำบลแพด อบต.คำตากล้า อบต.หนองบัวสิม และ อบต.นาแต้ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนอำเภอคำตากล้า ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า เมื่อวันที่ 24 สิงหาค 2561 ที่ผ่านมา.

kgsapadex6102

kgsapadex6103

kgsapadex6104

kgsapadex6105

kgsapadex6106

kgsapadex6107

kgsapadex6108

kgsapadex6109

kgsapadex6110

backhome