เนื้อหา

พิธีมอบใบประกาศฯ อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557 ร.ร.เทศบาลคำตากล้า

mbbgtbkschool5801

     > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศผู้ผ่านพัฒนาการระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ  หอประชุมโรงเรียนเทศบาลคำตากล้า.

mbbgtbkschool5803

mbbgtbkschool5804

mbbgtbkschool5805

mbbgtbkschool5806

mbbgtbkschool5807

mbbgtbkschool5808

mbbgtbkschool5809

mbbgtbkschool5810

mbbgtbkschool5811

mbbgtbkschool5812

mbbgtbkschool5813

mbbgtbkschool5814

mbbgtbkschool5815

mbbgtbkschool5816

mbbgtbkschool5817

mbbgtbkschool5818

mbbgtbkschool5819

mbbgtbkschool5820

mbbgtbkschool5801

mbbgtbkschool5821

mbbgtbkschool5802

mbbgtbkschool5822

mbbgtbkschool5823

mbbgtbkschool5824

mbbgtbkschool5825

mbbgtbkschool5826

mbbgtbkschool5827

mbbgtbkschool5828

mbbgtbkschool5829

mbbgtbkschool5830

mbbgtbkschool5831

mbbgtbkschool5832

mbbgtbkschool5833

mbbgtbkschool5834

mbbgtbkschool5835

mbbgtbkschool5836

mbbgtbkschool58307

mbbgtbkschool5838

mbbgtbkschool5839

mbbgtbkschool5840

mbbgtbkschool5841

mbbgtbkschool5842

mbbgtbkschool5843

mbbgtbkschool5844

mbbgtbkschool5845

mbbgtbkschool5846

mbbgtbkschool5847

mbbgtbkschool5848

mbbgtbkschool5849

mbbgtbkschool5850

          บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

 backhome