เนื้อหา

พิธีทำบุญตักบาตรสงกรานต์คำตากล้า 58

songganktk5878

    > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมด้วย นายนคร  ศิริปริญญานันท์  นายอำเภอคำตากล้า  และหัวหน้าส่วนราชการ  พ่อค้า  ประชาชนชาวอำเภอคำตากล้า  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558  ณ  สนามโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา  ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก (สาธุ.)

songganktk5801

songganktk5802

songganktk5803

songganktk5804

songganktk5805

songganktk5806

songganktk5807

songganktk5808

songganktk5809

songganktk5810

songganktk5811

songganktk5812

songganktk5813

songganktk5814

songganktk5815

songganktk5816

songganktk5817

songganktk5818

songganktk5819

songganktk5820

songganktk5821

songganktk5822

songganktk5823

songganktk5824

songganktk5825

songganktk5826

songganktk5827

songganktk5828

songganktk5829

songganktk5830

songganktk5831

songganktk5832

songganktk5833

songganktk5834

songganktk5835

songganktk5836

songganktk5837

songganktk5838

songganktk5839

songganktk5840 

songganktk5841

songganktk5842

songganktk5843

songganktk5844

songganktk5845

songganktk5846

songganktk5847

songganktk5848

songganktk5849

songganktk5850

songganktk5851

songganktk5852

songganktk5853

songganktk5854

songganktk5855

songganktk5856

songganktk5857

songganktk5858

songganktk5859

songganktk5860 songganktk5861

songganktk5862

songganktk5863

songganktk5864

songganktk5865

songganktk5866

songganktk5867

songganktk5868

songganktk5869

songganktk5870

songganktk5871

songganktk5872

songganktk5873

songganktk5874

songganktk5875

songganktk5876

songganktk5877

songganktk5878

songganktk5879

songganktk5880 

songganktk5881

songganktk5882

songganktk5883

songganktk5884

songganktk58841

songganktk5885

songganktk5886

songganktk5887

songganktk5888

songganktk5889

songganktk5890

songganktk5891

songganktk5892

songganktk5893

songganktk5894

songganktk5895

songganktk5896

songganktk5897

songganktk5898

songganktk5899

songganktk58100

songganktk58101

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome