เนื้อหา

พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุวันสงกรานต์ 58

daysungktk5836

     > พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ 58 นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน ผู้นำชุมชนฯ ร่วมกับพี่น้องชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์  และโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา  ณ  หอประชุมโรงเรียนอนุบาลคำตากล้า  โดยมีท่านนคร   ศิริปริญญานันท์  นายอำเภอคำตากล้า  เป็นประธานในพิธีฯ  บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก.

 

daysungktk5801

 

daysungktk5802

daysungktk5803

daysungktk5804

daysungktk58041

daysungktk5805

daysungktk5806

daysungktk5807

daysungktk5808

daysungktk5809

daysungktk5810

daysungktk5811

daysungktk5812

daysungktk5813

daysungktk5814

daysungktk5815

daysungktk5816

daysungktk5817

daysungktk5818

daysungktk5819

daysungktk5820

daysungktk5821

daysungktk5822

daysungktk5823

daysungktk5824

daysungktk5825

daysungktk5826

daysungktk5827

daysungktk5828

daysungktk5829

daysungktk5830 daysungktk5831 

daysungktk5832

daysungktk5833

daysungktk5834

daysungktk5835

daysungktk5836

daysungktk5837

daysungktk5838

daysungktk5839

daysungktk5840

daysungktk5841

daysungktk5842

daysungktk5843

daysungktk5844

daysungktk5845

daysungktk5846

daysungktk5847

daysungktk5848

daysungktk5849

daysungktk5850

daysungktk5851

daysungktk5852

daysungktk5853

daysungktk5854

daysungktk5855

daysungktk5856

daysungktk5857

daysungktk5858

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome