เนื้อหา

กิจกรรมวันเทศบาล 58 (เทศบาลตำบลคำตากล้า)

daytessaban5834

    > กิจกรรมวันเทศบาล 58  นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  และลูกจ้าง  ร่วมจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า (แห่งใหม่)  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว.

 

daytessaban5801

daytessaban5802

daytessaban5803

daytessaban5804

daytessaban5805

daytessaban5806

daytessaban5807

daytessaban5808

daytessaban5809

daytessaban5810 daytessaban5811

daytessaban5812

daytessaban5813

daytessaban5814

daytessaban5815

daytessaban5816

daytessaban5817

daytessaban5818

daytessaban5819

daytessaban5820

daytessaban5821

daytessaban5822

daytessaban5823

daytessaban5824

daytessaban5825

daytessaban5826

daytessaban5827

daytessaban5828

daytessaban5829

daytessaban5830

daytessaban5831

daytessaban5832

daytessaban58321

daytessaban5833

daytessaban5834

daytessaban5835

daytessaban5836

daytessaban5837

daytessaban5838

daytessaban5839

 

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome