เนื้อหา

ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนฯ ปี 58

somplan5801

       > ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนฯ ปี 58 นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561) ของเทศบาลตำบลคำตากล้า ประจำปี 2558  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่  ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันดังกล่าว.

somplan5802

somplan5803

somplan5804

somplan5805

somplan5806

somplan5807

somplan5808

somplan5809

somplan5810

somplan5811

somplan5812

somplan5813

somplan5814

อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์).

backhome