เนื้อหา

ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ปี 58

pasacomtbk5868

pasacomtbk5869

     > ประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ปี 58 เทศบาลตำบลคำตากล้าร่วมกับกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการชุมชนฯ ทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้าจัดโครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น  เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี  และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้. 

 

pasacomtbk5801

pasacomtbk5802

pasacomtbk5803

pasacomtbk5804

pasacomtbk5805

pasacomtbk5806

pasacomtbk5807

pasacomtbk5808

pasacomtbk5809

pasacomtbk5810

pasacomtbk5811

pasacomtbk5812

pasacomtbk5813

pasacomtbk5814

pasacomtbk5815

pasacomtbk5816

pasacomtbk5817

pasacomtbk5819

pasacomtbk5820

pasacomtbk5821

pasacomtbk5822

pasacomtbk5823

pasacomtbk5824

pasacomtbk5825

pasacomtbk5826

pasacomtbk5827

pasacomtbk5828

pasacomtbk5829

pasacomtbk5830

pasacomtbk5831

pasacomtbk5832

pasacomtbk5833

pasacomtbk5834

pasacomtbk5835

pasacomtbk5836

pasacomtbk5837

pasacomtbk5838

pasacomtbk5839

pasacomtbk5840 

pasacomtbk5841

pasacomtbk5842

pasacomtbk5843

pasacomtbk5844

pasacomtbk5845

pasacomtbk5846

pasacomtbk5847

pasacomtbk5848

pasacomtbk5849

pasacomtbk5850

pasacomtbk5851

pasacomtbk5852

pasacomtbk5853

pasacomtbk5854

pasacomtbk5855

pasacomtbk5856

pasacomtbk5857

pasacomtbk5858

pasacomtbk5859

pasacomtbk5860 

pasacomtbk5861

pasacomtbk5862

pasacomtbk5863

pasacomtbk5864

pasacomtbk5865

pasacomtbk5866

pasacomtbk5867

pasacomtbk5868

pasacomtbk5869 

อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์).

backhome