เนื้อหา

นายกปริญญาร่วมกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อแม่แลชมผาศักดิ์ (12 ส.ค. 58)

bfmktkpry5801

    >นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า (คนขวามือ) ร่วมกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อแม่แลชมผาศักดิ์  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวใช้เส้นทางที่ว่าการอำเภอคำตากล้า - แหล่งท่องเที่ยวผาศักดิ์  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร.

bfmktkpry5802

bfmktkpry5803

bfmktkpry5804

bfmktkpry5805

bfmktkpry5806

bfmktkpry5807

bfmktkpry5808

bfmktkpry5809

bfmktkpry5810

bfmktkpry5811

bfmktkpry5812

bfmktkpry5813

bfmktkpry5814

bfmktkpry5815

bfmktkpry5816

bfmktkpry5817

bfmktkpry5818

bfmktkpry5819

bfmktkpry5820

bfmktkpry5821

bfmktkpry5823

bfmktkpry5824

bfmktkpry5825

bfmktkpry5826

bfmktkpry5827

bfmktkpry5828

bfmktkpry5822

 > บันทึกภาพ/อัพเดทโดย...  เว็บมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome