เนื้อหา

กิจกรรมวันแม่โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 58

daymomtbkschool5801

    > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  ประธานพิธีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2558  โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา.

daymomtbkschool5802

daymomtbkschool5803

daymomtbkschool5804

daymomtbkschool5805

daymomtbkschool5806

daymomtbkschool5807

daymomtbkschool5808

daymomtbkschool5809

daymomtbkschool5812

daymomtbkschool5813

daymomtbkschool5814

daymomtbkschool5815

daymomtbkschool5816

daymomtbkschool5817

daymomtbkschool5810

daymomtbkschool5811

daymomtbkschool5818

daymomtbkschool5819

daymomtbkschool5820

daymomtbkschool5821

daymomtbkschool5822

daymomtbkschool5823

daymomtbkschool5824

daymomtbkschool5825

daymomtbkschool58251

daymomtbkschool5826

daymomtbkschool5827

daymomtbkschool5828

daymomtbkschool5829

daymomtbkschool5830

daymomtbkschool5831

daymomtbkschool5832

daymomtbkschool5833

daymomtbkschool5834

daymomtbkschool5835

daymomtbkschool5836

daymomtbkschool5837

daymomtbkschool5838

daymomtbkschool5839

daymomtbkschool5840

daymomtbkschool5841

daymomtbkschool5842

daymomtbkschool5843

daymomtbkschool5844

daymomtbkschool5845

daymomtbkschool5846

daymomtbkschool5847

daymomtbkschool5848

daymomtbkschool5849

daymomtbkschool5850

 

 > บันทึกภาพ/อัพเดทโดย...  เว็บมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

 

backhome