เนื้อหา

ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า 25 พ.ย. 58

lgttbk58001

    > ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า 58  เทศบาลตำบลคำตากล้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  จัดงานประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า ประจำปี 2558  ณ  สวนสาธารณะหนองสามขา  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร  ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558  ซึี่งในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 มีกิจกรรมดังนี้ 1.การแข่งขันกีฬาเปตอง  2.ขบวนแห่กระทงจากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า  3.การแสดงของโรงเรียนต่างๆ  4.การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2558.

lgttbk58002

lgttbk58003

lgttbk58004

lgttbk58005

lgttbk58006

lgttbk58007

lgttbk58008

lgttbk58009

lgttbk58010

lgttbk58011

lgttbk58012

lgttbk58013

lgttbk58014

lgttbk58015

lgttbk58016

lgttbk58017

lgttbk58018

lgttbk58019

lgttbk58020

lgttbk58021

lgttbk58022

lgttbk58023

lgttbk58024

lgttbk58025

lgttbk58026

lgttbk58027

lgttbk58028

lgttbk58029

lgttbk58030

lgttbk58031

lgttbk58032

lgttbk58033

lgttbk58034

lgttbk58035

lgttbk58036

lgttbk58037

lgttbk58038

lgttbk58039

lgttbk58040

lgttbk58041

lgttbk58042

lgttbk58043

lgttbk58044

lgttbk58045

lgttbk58046

lgttbk58047

lgttbk58048

lgttbk58049

lgttbk58050

lgttbk58051

lgttbk58052

lgttbk58053

lgttbk58054

lgttbk58055

lgttbk58056

lgttbk58057

lgttbk58058

lgttbk58059

lgttbk58060

lgttbk58061

lgttbk58062

lgttbk58063

lgttbk58064

lgttbk58065

lgttbk58066

lgttbk58067

lgttbk58068

lgttbk58069

lgttbk58070

lgttbk58071

lgttbk58072

lgttbk58073

lgttbk58074

lgttbk58075

lgttbk58076

lgttbk58077

lgttbk58078

lgttbk58079

lgttbk58080

lgttbk58081

lgttbk58082

lgttbk58083

lgttbk58084

lgttbk58085

lgttbk58086

lgttbk58087

lgttbk58088

lgttbk58089

lgttbk58090

lgttbk58091

lgttbk58092

lgttbk58093

lgttbk58094

lgttbk58095

lgttbk58096

lgttbk58097

lgttbk58098

lgttbk58099

lgttbk58100

lgttbk58101

lgttbk58102

lgttbk58103

lgttbk58104

lgttbk58105

lgttbk58106

lgttbk58107

lgttbk58108

lgttbk58109

lgttbk58110

lgttbk58111

lgttbk58112

lgttbk58113

lgttbk58114

lgttbk58115

lgttbk58116

lgttbk58117

lgttbk58118

lgttbk58119

lgttbk58120

lgttbk58121

lgttbk58122

lgttbk58123

lgttbk58124

lgttbk58125

lgttbk58126

lgttbk58127

lgttbk58128

lgttbk58129

lgttbk58130

lgttbk58131

lgttbk58132

lgttbk58133

lgttbk58134

lgttbk58135

lgttbk58136

lgttbk58137

lgttbk58138

lgttbk58139

lgttbk58140

lgttbk58141

lgttbk58142

lgttbk58143

lgttbk58144

lgttbk58145

lgttbk58146

lgttbk58147

lgttbk58148

lgttbk58149

lgttbk58150

lgttbk58151

lgttbk58152

lgttbk58153

lgttbk58154

lgttbk58155

lgttbk58156

lgttbk58157

lgttbk58158

backhome