เนื้อหา

ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า 26 พ.ย. 58

lgttbk58001

     > ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า 58  เทศบาลตำบลคำตากล้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  จัดงานประเพณีลอยกระทง-แข่งเรืออำเภอคำตากล้า ประจำปี 2558  ณ  สวนสาธารณะหนองสามขา  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร  ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558  ซึี่งในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 มีกิจกรรมดังนี้ 1.การแข่งขันฟุตซอล  2.การแข่งขันเรือภายใน  3.การแข่งขันศิลปะแม่ไม้มวยไทย.

lgttbk58201

lgttbk58202

lgttbk58203

lgttbk58204

lgttbk58205

lgttbk58206

lgttbk58207

lgttbk58208

lgttbk58209

lgttbk58210

lgttbk58211

lgttbk58212

lgttbk58213

lgttbk58214

lgttbk58215

lgttbk58216

lgttbk58217

lgttbk58218

lgttbk58219

lgttbk58220

lgttbk58221

lgttbk58222

lgttbk58223

lgttbk58224

lgttbk58225

lgttbk58226

lgttbk58227

lgttbk58228

lgttbk58229

backhome