เนื้อหา

กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" (อำเภอคำตากล้า) 6 ธ.ค. 58

bfdktk58019

    "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE  FOR  DAD" (อำเภอคำตากล้า) 58  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลคำตากล้า  นำโดยนายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  ร่วมกับอำเภอคำตากล้า  นำโดยนายไพบูลย์  นาคทิพย์พิมาน  นายอำเภอคำตากล้า  พร้อมด้วยส่วนราชการในเขตอำเภอคำตากล้า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอคำตากล้า  และประชาชนชาวอำเภอคำตากล้า  ร่วมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE  FOR  DAD" (อำเภอคำตากล้า) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  โดยใช้เส้นทางสวนสาธารณะหนองสามขา - แหล่งท่องเที่ยวผาศักดิ์  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก.

bfdktk58001

bfdktk58002bfdktk58003

bfdktk58004bfdktk58005

bfdktk58006bfdktk58007

bfdktk58008bfdktk58009bfdktk58010

bfdktk58011bfdktk58012bfdktk58013bfdktk58014bfdktk58015

bfdktk58016

bfdktk58017

bfdktk58018

bfdktk58019

bfdktk58020

bfdktk58021bfdktk58022

bfdktk58023

bfdktk58024

bfdktk58025bfdktk58026

bfdktk58027

bfdktk58028

bfdktk58029

bfdktk58030

bfdktk58031

bfdktk58032

bfdktk58033

bfdktk58034

bfdktk58035

bfdktk58036

bfdktk58037

bfdktk58038

bfdktk58039

bfdktk58040

bfdktk58041

bfdktk58042

bfdktk58043

bfdktk58044

bfdktk58045

bfdktk58046

bfdktk58047

bfdktk58048

bfdktk58049

bfdktk58050

bfdktk58051

bfdktk58052

bfdktk58053

bfdktk58054

bfdktk58055

bfdktk58056

bfdktk58057

bfdktk58058

bfdktk58059

bfdktk58060

bfdktk58061

bfdktk58062

bfdktk58063

bfdktk58064

bfdktk58065

bfdktk58066

bfdktk58067

bfdktk58068

bfdktk58069

bfdktk58070

bfdktk58071

bfdktk58072

bfdktk58073

bfdktk58074

bfdktk58075

bfdktk58076

bfdktk58077

bfdktk58078

bfdktk58079

bfdktk58080

bfdktk58081

bfdktk58082

bfdktk58083

bfdktk58084

bfdktk58085

bfdktk58086

bfdktk58087

bfdktk58088

bfdktk58089

bfdktk58090

bfdktk58091

bfdktk58092

bfdktk58093

bfdktk58094

bfdktk58095

bfdktk58096

bfdktk58097

bfdktk58098

bfdktk58099

bfdktk58100

bfdktk58101

bfdktk58102

bfdktk58103

bfdktk58104

bfdktk58105

bfdktk58106

bfdktk58107

bfdktk58108

bfdktk58109

bfdktk58110

bfdktk58111

bfdktk58112

bfdktk58113

bfdktk58114

bfdktk58115

bfdktk58116

bfdktk58117

bfdktk58118

bfdktk58119

bfdktk58120

bfdktk58121

bfdktk58122

bfdktk58123

bfdktk58124

bfdktk58125

bfdktk58126

bfdktk58127

bfdktk58128

bfdktk58129

bfdktk58130

bfdktk58131

bfdktk58132

bfdktk58133

bfdktk58134

bfdktk58135

bfdktk58136

bfdktk58137

bfdktk58138

bfdktk58139

bfdktk58140

bfdktk58141

bfdktk58142

bfdktk58143

bfdktk58144

bfdktk58145

bfdktk58146

bfdktk581461

bfdktk58147

bfdktk58148

bfdktk58149

bfdktk58150

bfdktk58151

bfdktk58152

bfdktk58153

bfdktk58154

bfdktk58155

bfdktk58156

bfdktk58157

bfdktk58158

bfdktk58159

bfdktk58160

bfdktk58161

bfdktk58162

bfdktk58163

bfdktk58164

bfdktk58165

bfdktk58166

bfdktk58167

bfdktk58168

bfdktk58169

bfdktk58170

bfdktk58171

bfdktk58172

bfdktk58173

bfdktk58174

bfdktk58175

bfdktk58176

bfdktk58177

bfdktk58178

bfdktk58179

bfdktk58180

bfdktk58181

bfdktk58182

bfdktk58183

บันทึกภาพโดย.... เว็บมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome