เนื้อหา

พิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระสังฆราชฯ (อำเภอคำตากล้า) 16 ธ.ค. 58

tdmjsks5801

      > นายปริญญา  นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และลูกจ้างของเทศบาลตำบลคำตากล้า  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระศพสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก  ในส่วนภูมิภาค (อำเภอคำตากล้า)  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ  วัดบูรพา  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร.

tdmjsks5802

tdmjsks5803

tdmjsks5804

tdmjsks5805

tdmjsks5806

tdmjsks5807

tdmjsks5808

tdmjsks5809

tdmjsks5810

tdmjsks5811

tdmjsks5812

tdmjsks5813

tdmjsks5814

tdmjsks5815

tdmjsks5816

tdmjsks5817

tdmjsks5818

tdmjsks5819

tdmjsks5820

tdmjsks5821

tdmjsks5822

tdmjsks5823

tdmjsks5824

tdmjsks5825

tdmjsks5826

tdmjsks5827

tdmjsks5828

tdmjsks5829

tdmjsks5830

tdmjsks5831

backhome