เนื้อหา

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า 58

scholpsay5885

   > กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลคำตากล้า  ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำตากล้า  จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า ระหว่างวันที่ 17 - 22 ธันวาคม 2558  ณ  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า  ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย  เช่น  กิจกรรมสันทนาการ  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  กายบริหาร  ปฏิบัติธรรม  บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์  ฝึกอาชีพ  ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ.

scholpsay5801

scholpsay5802

scholpsay5803

scholpsay5804

scholpsay5805

scholpsay5806

scholpsay5807

scholpsay5808

scholpsay5809

scholpsay5810scholpsay5811

scholpsay5812

scholpsay5813

scholpsay5814

scholpsay5815

scholpsay5816

scholpsay5817

scholpsay5818

scholpsay5819

scholpsay5820

scholpsay5821

scholpsay5822

scholpsay5823

scholpsay5824

scholpsay5825

scholpsay5826

scholpsay5827

scholpsay5828

scholpsay5829

scholpsay5830

scholpsay5831

scholpsay5832

scholpsay5833

scholpsay5834

scholpsay5835

scholpsay5836

scholpsay5837

scholpsay5838

scholpsay5839

scholpsay5840

scholpsay5841

scholpsay5842

scholpsay5843

scholpsay5844

scholpsay5845

scholpsay5846

scholpsay5847

scholpsay5848

scholpsay5849

scholpsay5850

scholpsay5851

scholpsay5852

scholpsay5853

scholpsay5854

scholpsay5855

scholpsay5856

scholpsay5857

scholpsay5858

scholpsay5859

scholpsay5860

scholpsay5861

scholpsay5862

scholpsay5863

scholpsay5864

scholpsay5865

scholpsay5866

scholpsay5867

scholpsay5868

scholpsay5869

scholpsay5870

scholpsay5871

scholpsay5872

scholpsay5873

scholpsay5874

scholpsay5875

scholpsay5876

scholpsay5877

scholpsay5878

scholpsay5879

scholpsay5880

scholpsay5881

scholpsay5882

scholpsay5883

scholpsay5884

scholpsay5885

 backhome