เนื้อหา

โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นฯ ปี 2560

godmy6000

  > เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมฯ ชั้น 3 .

godmy6001

godmy6002

godmy6003

godmy6004

godmy6005

godmy6006

godmy6017

godmy6018

godmy6007

godmy6008

godmy6009

godmy6010

godmy6011

godmy6012

godmy6013

godmy6014

godmy6015

godmy6016

godmy6019

godmy6020

godmy6021

godmy6022

godmy6023

godmy6024

godmy6025

godmy6026

godmy6027

บันทึกภาพ/อัพเดทโดย... คุณทรงศิลป์  อุ่นคำ (เว็บมาสเตอร์)

backhome