เนื้อหา

ประชุมรับรองแผนชุมชนฯ ปี 58

rrpssktk5801

   > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมประชุมรับรองแผนชุมชนฯ ประจำปี 2558  ซึ่งกองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลคำตากล้า  ร่วมกับ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคำตากล้า  เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้รับรองแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน แล้วบรรจุเข้าในแผนพัฒนาเทศบาลฯ ต่อไป เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า (แห่งใหม่).

rrpssktk5802

rrpssktk5803

rrpssktk5804

rrpssktk5805

rrpssktk5806

rrpssktk5807

rrpssktk5808

rrpssktk5809

rrpssktk5810

rrpssktk5811

rrpssktk5812

rrpssktk5813

rrpssktk5814

rrpssktk5815

rrpssktk5816

rrpssktk5817

rrpssktk5818

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome