เนื้อหา

โครงการสร้างฝายเพื่อพ่อก่อสุขสามัคคี อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

fyparsak5829

   > โครงการสร้างฝายเพื่อพ่อก่อสุขสามัคคี  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคำตากล้า  ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำตาม "โครงการสร้างฝายเพื่อพ่อก่อสุขสามัคคี"  ณ  ผาศักดิ์  บ้านผาศักดิ์  ต.คำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร  เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูแล้งและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอคำตากล้า"  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีท่านนคร  ศิริปริญญานันท์  นายอำเภอคำตากล้า  เป็นประธานดำเนินงาน.

fyparsak58011

fyparsak255801

fyparsak255802

fyparsak255803

fyparsak58012

fyparsak58013

fyparsak5801

fyparsak5802

fyparsak5803

fyparsak5804

fyparsak5805

fyparsak5806

fyparsak255804

fyparsak255805

fyparsak255806

fyparsak255807

fyparsak255808

fyparsak255809

fyparsak5807

fyparsak5808

fyparsak5809

fyparsak5810

fyparsak5811

fyparsak5812

fyparsak5813

fyparsak5814

fyparsak5815

fyparsak5816

fyparsak5817

fyparsak5818

fyparsak5819

fyparsak5820

fyparsak5821

fyparsak5822

fyparsak5823

fyparsak255810

fyparsak5824

fyparsak58014

fyparsak58015

fyparsak58016

fyparsak58017

fyparsak58018

fyparsak58019

fyparsak580110

fyparsak5825

fyparsak5826

fyparsak5827

fyparsak5828

fyparsak5829

fyparsak5830

fyparsak5831

fyparsak5832

fyparsak5833

fyparsak5834

fyparsak5835

fyparsak5836

fyparsak5837

fyparsak5838

fyparsak5839

fyparsak5840 

fyparsak5841

fyparsak5842

fyparsak58421

fyparsak58422fyparsak5843

fyparsak5845

fyparsak5846

fyparsak5847

fyparsak58471

fyparsak5848

fyparsak5849

          สนับสนุนภาพถ่ายโดย.... Facebook = Sinty  Sin  Intarasit

                                      Facebook = ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า

                                      Facebook = ฉลามขาว  คำตากล้าซิตี้ดอทคอม

          อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ฉลามขาว)

 backhome