เนื้อหา

พิธีบวงสรวงปู่ตา (เลี้ยงลง) 13 พ.ค. 58

putadown5801

     > พิธีบวงสรวงปู่ตา (เลี้ยงลง) ปี 58 เทศบาลตำบลคำตากล้าร่วมกับพี่น้องชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมจัดพิธีบวงสรวงปู่ตาเลี้ยงลง (เลี้ยงบวงสรวงก่อนลงทำนา) เมื่อวันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ  อนุสรณ์ศาลปู่ตา บ้านทุ่งดู่ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร เพื่อความเป็นสิริมงคล และมีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก.

putadown5802

putadown5803

putadown5804

putadown5805

putadown5806

putadown5807

putadown5808

putadown5809

putadown5810

putadown5811

    ^ นายนคร   ศิริปริญญานันท์  นายอำเภอคำตากล้า (คนกลาง) ร่วมพิธีบวงสรวงปู่ตา (เลี้ยงลง) ประจำปี 2558 

putadown5812

putadown58121

putadown58122

putadown58123

putadown58124

putadown5813

putadown5814

          ^ นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  กล่าวพบปะผู้ร่วมพิธีบวงสรวงปู่ตา (เลี้ยงลง) ประจำปี 2558 

putadown5815

putadown5816

putadown5817

putadown5818

putadown5819

putadown5820

putadown5821

putadown5822

putadown5823

putadown5824

putadown5825

putadown5826

putadown5827

putadown5828

putadown5829

putadown5830

putadown5831

putadown5832

putadown5833

putadown5834

putadown58341

putadown5835

putadown5836

putadown5837

putadown5838

putadown5839 

 

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome