เนื้อหา

โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารครัวไทยสู่ครัวโลก 58

food105801

food105819

    > โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก 58  กองสวัสดิการสังคม  เทศบาลตำบลคำตากล้า  ร่วมกับ  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร  จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก  สาขา 10 อันดับเมนูอาหารไทยยอดนิยมในต่างประเทศ 30 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558 (5 วัน)  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า.

 

food105802

food105803

food105804

food105805

food105806

food105807

food105808

food105809

food105810

food105811

food105812

food105813

food105814

food105815

food105816

food105817

food105818

food105820

food105821

food105822

food105823

food105824

food105825

food105826

food105827

food105828

food105829

food105830

food105831

food105832

food105833

food105834

food105825

food105836

food105837

food105838

food105839

food105840 

food105841

food105842

food105843

food105844

food105845

food105846

food105847

food105848

food105849

food105850

food105851

food105852

food105853

food105854

food105855

food105856

food105857

food105858

food105859

food105860

food105861

food105862

food105863

food105864

food105865

food105866

food105867

food105868

food105869

food105870

food105871

 

food105872

food105873

food105874

food105875 

food105876

food105877

food105878

food105879

food105880

food105881

food105882

food105883

food105884

food105885

food105886

food105887

food105888

food105889

food105890

food105891

food105892

food105893

food105894

food105895

food105896

food105897

food105898

food105899

food1058100

food1058101

food1058103

food1058104

food1058105

food1058106

food1058107

food1058108

food1058109

food1058110

food1058111

food1058112

food1058113

food1058114

food1058115

food1058116

food1058117

food1058118

food1058119

food1058120

food1058121

food1058122

food1058123

food1058124

food1058125

food1058126

food1058127

food1058128

food1058129

food1058130 

food1058131

 

food1058132

food1058133

food1058134

food1058135

food1058136

food1058137

food1058138

food1058139

food1058140

food1058141

food1058142

food1058143

food1058144

food1058145

food1058146

food1058147

food1058148

food1058149

food1058150

food1058151

food1058152

food1058153

food1058154 

backhome