เนื้อหา

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาคำตากล้า ปี 58

htktk58001

     > ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลคำตากล้าร่วมกับพี่น้องชุมชนทั้ง 11 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า  ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  ซึ่งมีขบวนแห่เข้าร่วมทั้งหมด 7 ขบวน  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก.

htktk58002

htktk58003

htktk58004

htktk58005

htktk58006

htktk580061

htktk580062

htktk580063

htktk580064

htktk580065

htktk580066

htktk58007

htktk58008

htktk58009

htktk58010

htktk58011

htktk58012

htktk58013

htktk58014

htktk58015

htktk58016

htktk58017

htktk58018

htktk580181

htktk580182

htktk58019

htktk58020

htktk58021

htktk58022

htktk58023

htktk58024

htktk580241

htktk58025

htktk58026

htktk58027

htktk58028

htktk58029

htktk58030

htktk58031

htktk58032

htktk58033

htktk58034

htktk58035

htktk58036

htktk58037

htktk58038

htktk58039

htktk58040

htktk58041

htktk58042

htktk58043

htktk58044

htktk58045

htktk58046

htktk58047

htktk58048

htktk58049

htktk58050

htktk58051

htktk58052

htktk58053

htktk58054

htktk58055

htktk58056

htktk58057

htktk58058

htktk58059

htktk58060

htktk58061

htktk58062

htktk58063

htktk58064

htktk58065

htktk58066

htktk58067

htktk58068

htktk58069

htktk58070

htktk58071

htktk58072

htktk58073

htktk58074

htktk58075

htktk58077

htktk58076

htktk58201

htktk58202

htktk58203

htktk58204

htktk58078

htktk58079

htktk58080

htktk58081

htktk58082

htktk58083

htktk58084

htktk58085

htktk58086

htktk58087

htktk58088

htktk58089

htktk58090

htktk58091

htktk58092

htktk58093

htktk58094

htktk58095

htktk58096

htktk58097

htktk58098

htktk58099

htktk58100 

 htktk58101

htktk58102

htktk58103

htktk58104

htktk58105

htktk58106

htktk58107

htktk58108

htktk58109

 บันทึกภาพ/อัพเดทโดย... เว็บมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome