เนื้อหา

ท้องถิ่นจังหวัดสกลนครตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลคำตากล้า (17 ส.ค. 58)

pttbk5802

    > เทศบาลตำบลคำตากล้า  อ.คำตากล้า  จ.สกลนคร  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านวีรวัฒน์   วุฒิสาร  ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร (คนที่ 2 จากซ้ายมือ)  พร้อมคณะ  ได้มาตรวจเยี่ยมตามแผนการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา  ซึ่งท่านท้องถิ่นจังหวัดฯ ได้ตรวจเยี่ยมงานบริหารโรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กิจการประปา  งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมอาชีพ  และอื่นๆ ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลคำตากล้าต้องขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้คำแนะนำในการบริหารงานด้านต่างๆ.

pttbk5803

pttbk5804

pttbk5805

pttbk5806

pttbk5807

pttbk5808

pttbk5809

pttbk5810

pttbk58101

pttbk5811

pttbk5812

pttbk5813

pttbk5814

pttbk5815

pttbk5816

pttbk5817

pttbk58171

pttbk5801

backhome