เนื้อหา

โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 58

lawtbk5848

    > กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตำบลคำตากล้า  จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  เมื่อวันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า (ชั้น 3) ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าวประมาณ 130 คน.

lawtbk5801

lawtbk5845

lawtbk5846

lawtbk5847

lawtbk5802

 

lawtbk5803

lawtbk5804

lawtbk5832

lawtbk5805

lawtbk5806

lawtbk5807

lawtbk5808

lawtbk5809

lawtbk5810

lawtbk5811lawtbk5812

lawtbk5813

lawtbk5814

lawtbk5815lawtbk5816

lawtbk5817lawtbk5818

lawtbk5819

lawtbk5820

lawtbk5821

lawtbk5822

 lawtbk5823

lawtbk5824

lawtbk5825

lawtbk5826lawtbk5827

lawtbk5828

lawtbk5829

lawtbk5830

lawtbk5831

lawtbk5833

lawtbk5834

lawtbk5835

lawtbk5836

lawtbk5837

lawtbk5838

lawtbk5839

lawtbk5840

lawtbk5841

lawtbk5842lawtbk5843

lawtbk5844

lawtbk5848

lawtbk5849lawtbk5850

lawtbk5851

lawtbk5852

lawtbk5853

lawtbk5854

lawtbk5855

lawtbk5856

lawtbk5857

lawtbk5858

lawtbk5859

lawtbk5860

lawtbk5861

บันทึกภาพ/อัพเดทโดย... เว็บมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome