เนื้อหา

โครงการแบ่งปันความห่วงใย 2561

bphytbk6101

  > โครงการแบ่งปันความห่วงใย 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า  นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแบ่งปันความห่วงใย ประจำปี 2561 (26-27 เม.ย. 2561) จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร  และเทศบาลตำบลคำตากล้า โดยออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ.

bphytbk6102

bphytbk6103

bphytbk6104

bphytbk6105

bphytbk6106

bphytbk6107

bphytbk6108

bphytbk6109

bphytbk6110

bphytbk6111

bphytbk6112

backhome