เนื้อหา

ประชุมเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ฯ (21 พ.ค. 61)

sknknayu6101

   > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสกลนครน่่าอยู่ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เทศบาลตำบลคำตากล้าเป็นเจ้าภาพ.

sknknayu6102

sknknayu6103

sknknayu6104

sknknayu6105

sknknayu6106

sknknayu6107

sknknayu6108

sknknayu6109

sknknayu6110

sknknayu6111

sknknayu6112

sknknayu6113

sknknayu6114

sknknayu6115

sknknayu6116

sknknayu6117

sknknayu6119

sknknayu6118

backhome