เนื้อหา

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ (23 พ.ค. 61)

prbkmn6101

   > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และฉบับเพิ่มเติม แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มเสี่ยงจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำตากล้า ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร.

prbkmn6103

prbkmn6104

prbkmn6105

prbkmn6106

prbkmn6107

prbkmn6108

prbkmn6109

prbkmn6110

prbkmn6111

prbkmn6112

prbkmn6113

prbkmn6114

prbkmn6115

prbkmn6116

prbkmn6117

backhome