เนื้อหา

กิจกรรมแลกของขวัญโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า (25 ธ.ค. 61)

pemaipt6201

  > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า กล่าวพบปะและอวยพรผู้สูงอายุเนื่องในกิจกรรมแลกของขวัญของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคำตากล้า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากนายออมสิน   คำมุก นายอำเภอคำตากล้า ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย.

pemaipt6202

pemaipt6203

pemaipt6204

pemaipt6205

pemaipt6206

pemaipt6207

pemaipt6208

pemaipt6209

pemaipt6209

pemaipt6210

pemaipt6211

pemaipt6212

pemaipt6213

pemaipt6214

pemaipt6215

pemaipt6216

pemaipt6217

pemaipt6218

pemaipt6224

pemaipt6225

pemaipt6219

pemaipt6220

pemaipt6221

pemaipt6222

pemaipt6223

backhome