เนื้อหา

กิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" (9 ม.ค. 62)

yakgontiktbk6201

  > นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และมวลชนคำตากล้าจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ตามหลักการ 3 ช เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยมีนายออมสิน  คำมุก นายอำเภอคำตากล้า เป็นประธานเดินรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าว.

yakgontiktbk6202

yakgontiktbk6203

yakgontiktbk6204

yakgontiktbk6205

yakgontiktbk6206

yakgontiktbk6207

yakgontiktbk6208

yakgontiktbk6209

yakgontiktbk6210

yakgontiktbk6211

yakgontiktbk6212

yakgontiktbk6213

yakgontiktbk6214

yakgontiktbk6215

yakgontiktbk6216

yakgontiktbk6217

yakgontiktbk6218

yakgontiktbk6219

yakgontiktbk6220

yakgontiktbk6221

backhome