เนื้อหา

งานสัปดาห์วิสาขบูชา ปี 2562

wisakasnk6201

  > เทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกับอำเภอคำตากล้า จัดตกแต่งขบวนแห่โคมบัวบูชารถบุปผชาติ ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสารจรรโลงพระพุทธศาสนา เนื่องในงานสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร (สาธุ).

wisakasnk6202

wisakasnk6203

wisakasnk6204

backhome