เนื้อหา

ประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือเทศบาลตำบลคำตากล้า 62

loygatongtbk6201

  > เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ร่วมกับอำเภอคำตากล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวอำเภอคำตากล้า จัดงานประเพณีลอยกระทง-แข่งเรือ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11-12 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา ณ สวนสาธารณะหนองสามขา ซึ่งมีกิจกรรมขบวนแห่กระทง , การประกวดกระทงสวยงาม , รำขอขมาพระแม่คงคา , การประกวดนางนพมาศ , การแสดงฯ , การแข่งขันเรือพาย และกีฬามหาสนุก ซึ่งงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และเป็นงานใหญ่ประจำปี ส่งเสริมประเพณีและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน.

loygatongtbk6202

loygatongtbk6203

loygatongtbk6204

loygatongtbk6205

loygatongtbk6206

loygatongtbk6207

loygatongtbk6208

loygatongtbk6209

loygatongtbk6210

loygatongtbk6211

loygatongtbk6212

loygatongtbk6213

loygatongtbk6214

loygatongtbk6215

loygatongtbk6216

loygatongtbk6217

loygatongtbk6218

loygatongtbk6219

loygatongtbk6220

loygatongtbk6221

loygatongtbk6222

loygatongtbk6223

loygatongtbk6224

loygatongtbk6225

loygatongtbk6226

loygatongtbk6227

loygatongtbk6232

loygatongtbk6228

loygatongtbk6229

loygatongtbk6230

loygatongtbk6231

loygatongtbk6233

backhome