เนื้อหา

ขบวนแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส 62

hardown6201

  > เทศบาลตำบลคำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร  ร่วมกับพี่น้องชุมชนหนองบก จัดกิจกรรมขบวนแห่ดาว เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยแห่ไปตามถนนในเขตเทศบาลฯ ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจร่วมชมและรับของขวัญ อย่างสนุกสนาน.

hardown6202

hardown6203

hardown6204

hardown6205

hardown6206

hardown6207

hardown6208

hardown6209

hardown6210

hardown6211

hardown6213

hardown6214

hardown6215

hardown6216

hardown6212

backhome