เนื้อหา

ถวายเทียนจำนำพรรษา 2563 (20 ก.ค. 63)

tvtps6301

   > เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563  นายปริญญา   นิกาพฤกษ์  นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา  ณ  วัดป่าแก้ววงศาวาส  บ้านนาคำ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

    กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษานั้น เป็นกิจกรรมที่เทศบาลตำบลคำตากล้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในทางพุทธศาสนา  และเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันเนื่องในเทศกาลสำคัญ   สร้างเสริมสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น  ปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป.

tvtps6302

tvtps6303

tvtps6304

tvtps6305

tvtps6306

tvtps6307

tvtps6308

tvtps6309

backhome