เนื้อหา

กฐินเทศบาลตำบลคำตากล้า 63 (16 ต.ค. 63)

gatintbk6301

> เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายปริญญา นิกาพฤกษ์ นายกเทศมนตรีคำตากล้า พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทอดถวายกฐินสามัคคี  ณ วัดป่าแก้ววงศาวาส บ้านนาคำ ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ได้ยอดจำนวน 181,259 บาท สาธุอนุโมทนาครับ.

gatintbk6302

gatintbk6303

gatintbk6304

gatintbk6305

gatintbk6306

gatintbk6307

gatintbk6308

gatintbk6309

gatintbk6310

gatintbk6311

gatintbk6312

gatintbk6313

gatintbk6314

gatintbk6316

gatintbk6317

gatintbk6318

gatintbk6319

backhome