เนื้อหา

มอบหน้ากากอนามัยฯ (1 ก.ค. 64)

mngtbk6401

> 1 ก.ค. 2564 นายบูรณะ ศรีสุราช นายกเทศมนตรีตำบลคำตากล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ , สมาชิกสภาเทศบาลฯ และชมรม อ.ส.ม. อำเภอคำตากล้า ดำเนินการส่งมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้าทั้ง 11 ชุมชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคำตากล้า.

mngtbk6402

mngtbk6403

mngtbk6404

mngtbk6405

mngtbk6406

mngtbk6407

mngtbk6408

mngtbk6409

mngtbk6410

mngtbk6411

mngtbk6412

mngtbk6413

mngtbk6414

mngtbk6415

backhome