เนื้อหา

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2564

dayking6401

???? คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลคำตากล้า ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ดังนี้
เวลา 07.30 น. ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดบูรพา ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
เวลา 09.00 น. ถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ หอประชุม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

dayking6402

dayking6403

dayking6404

dayking6405

dayking6406

dayking6407

dayking6408

dayking6409

dayking6410

dayking6411

backhome