เนื้อหา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ptessabanhd01

icon red1ac สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำตากล้า icon new02

vichai6402 papun6402

 

icon show sticky เขตเลือกตั้งที่ 1

(คำตากล้า – ศรีดอกแก้ว – ทุ่งดู่ – หนองพอกน้อย – สร้างคำ)

icon star001 1. นายวิชัยชาญ   พงษ์สิทธิศักดิ์

icon star001 2. นางคำมูล   อินสอน

icon star001 3. นายชัยวุฒิ   ผุยประกอบ

icon star001 4. นางไพลิน   ทองพรหม

icon star001 5. นายชัชวาลย์  อินทรสิทธิ์

icon star001 6. นายศิริชัย   สิงชา

vichai6401 kummoon6401

chaiwut6401 pairin6401

chedsawon6401 sirichai6401

 

 

icon show sticky เขตเลือกตั้งที่ 2

(บ่อคำ – ดงน้ำเย็น – หนองบก – นาคำ – โคกอุดม)

icon star001 1. นายประพันธ์   แสดคง

icon star001 2. นายไสว   บริบูรณ์

icon star001 3. นางวารุณี   ชูเกาะ

icon star001 4. นางเพชร   นวลภักดิ์

icon star001 5. นายจักรกฤช   อินนุ่มพันธ์

icon star001 6. นางทองพันธ์   สาราษฎร์

papun6401 sawai6401

warunee6401 pech6401

jakkit6401 tongpan6401

 

----------------------------------------------------------