เนื้อหา

หนองสามขา บ้านศรีดอกแก้ว อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

nong35725

^ หนองสามขา  เป็นหนองน้ำสาธารณะตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคำตากล้า  อยู่ห่างจากตลาดสดเทศบาลฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร  (ทางไปอำเภอบ้านม่วง)  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งที่น่าแวะเวียน  และบันทึกภาพเป็นที่ระลึก.

nong35701

nong35702

nong35703

nong35704

nong35705

nong35706

nong35707

nong35708

nong35709

nong35711

nong35712

nong35713

nong35714

nong35715

nong35716

nong35717

nong35718

nong35719

nong35720

nong35721

nong35722

nong35723

nong35724

nong35725

nong35726

nong35727

nong35728

nong35729

nong35730

nong35731

nong35732

> บันทึกภาพ/อัพเดตโดย... เว็ปมาสเตอร์ (ทรงศิลป์)

backhome